Centrum Szembeka

Kto jest Administratorem danych osobowych? 

 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego jest Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Zamienieckiej 80, 04-158 Warszawa. Z administratorem można skontaktować drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o., Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

 

Czy został powołany Inspektor Ochrony Danych? 

 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych jest dla Nas niezwykle ważna. Dlatego wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Macie Państwo prawo się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną wysyłając korespondencję na adres Centrum Handlowe Szembeka Sp. z o.o., Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa, z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych. 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych? 

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia należącego do Centrum Handlowego Szembeka Sp. z o.o. Dane osobowe wskazanych podmiotów danych, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) oraz art. 9 ust. 2 lit. e) RODO.

Zakres danych osobowych przetwarzanych przez monitoring wizyjny, może obejmować:

 • wizerunek osoby;
 • cechy fizyczne (np. kolor włosów, widoczny stan zdrowia)
 • cechy indywidualne (np. gusta dotyczące ubioru,);
 • markę i numer rejestracyjny pojazdu.
 • Wskazane dane osobowe, dotyczą:
 • klientów
 • najemców;
 • pracowników;
 • klientów najemców;
 • osób trzecich przebywających na terenie objętym monitoringiem.

 

Skąd pozyskujemy dane osobowe? 

 

Dane osobowe pozyskuje się bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

 

Czy i komu udostępniamy dane osobowe?

 

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji gdy nagranie stanowi dowód w sprawie w toczącym się postepowaniu.

Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym (dalej: dostawcom usług), których usługi wykonywane na rzecz Centrum Handlowego Szembeka Sp. z o.o. wiążą się z prawem dostępu do danych osobowych:

 • firmom utrzymującym i serwisującym system monitoringu wizyjnego,
 • kancelarii prawnej, która wspiera Nas w obszarze działalności,
 • innym podmiotom współpracującym o ile jest to konieczne do realizacji określonych celów.

Danych osobowych nie zamierzamy przekazywać do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić, zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawne. 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

 

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres 30 dni, z zastrzeżeniem zabezpieczenia nagrania stanowiącego dowód w prowadzonym postepowaniu, aż do momentu ustania celu. 

 

Czy masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. daje każdej osobie, której dane są przetwarzane szereg praw, o których warto wiedzieć:

 • Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym). Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym.
 • Prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Informujemy, że każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych jakie są przetwarzane. W przypadku dostępu do nagrania prawo te zostanie zrealizowane jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. gdy jesteś osobą poszkodowaną w toczącym się postepowaniu).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. 

 

Jak mogę zrealizować określone prawa? 

 

Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek w biurze Centrum Handlowego Szembeka Sp. z o.o.

W sytuacji, gdy uznaliście Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.